Στέγες

 

Steges New 2
νέα στέγη
Steges New 1
στέγη με ασφαλτικό κεραμίδι
Steges New 4
ασφαλτικό κεραμίδι
Cc002
στέγη με τσιμεντένιο κεραμίδι
Cc004
ηλεκτρικά παράθυρα στέγης
Cc003
στέγη με ηλεκτρικά παράθυρα
Ee1
σκελετός στέγης
Jj1
ολοκλήρωση τοποθέτησης
Ll1
τελικό αποτέλεσμα
Nn1
ξύλινη σκεπή δρυς
Ww1
σκεπή με ρωμαϊκό κεραμίδι
Mm1
στέγη με κεραμίδι Tejas Borja
Oo1
ξύλινη σκεπή δρυς
Zz003
στέγη και ημικύκλια μπαλκόνια
Rr1
στέγη κεραμίδι Παναγιωτόπουλος
Ss1
ξύλινη διρριχτη στέγη
Zz001
εξαεριστικά στέγης
Zz014
στέγη με τσιμεντένιο κεραμίδι
Zz007
κατασκευή τετράρριχτης κεραμοσκεπής
Zz006
ολοκλήρωση τετράρριχτης κεραμοσκεπής
Zz012
τσιμεντένιο κεραμίδι
Zz004
μονόρριχτη σκεπή
Pp1
στέγη με ασφαλτικά κεραμίδια
Zz013
στέγη με τσιμεντένιο κεραμίδι
Zz008
παραδοσιακή ξύλινη στέγη
Zz005
στέγη εγκιβωτιστή με λούκι
Zz015
ξύλινα ζευκτά
Zz011
Παναγιωτόπουλος κεραμίδι
Zz010
ασφαλτικά κεραμίδια
Steges New 3
κεραμοσκεπή με ρωμαϊκό