Τα είδη ξυλείας που χρησιμοποιούμε στις ξύλινες κατασκευές

Ξυλινες Κατασκευες

Τα διάφορα είδη ξυλείας που χρησιμοποιούμε στις ξύλινες κατασκευές χωρίζονται ουσιαστικά με βάση την ονοματολογία τους σε τρεις βασικές κατηγορίες: 1) με βάση το κοινό όνομα, 2) με βάση το την εμπορική ονομασία και 3) με βάση το βοτανικό όνομα.

Το κοινό όνομα είναι αυτό που έχει δοθεί στα ξύλα και χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους στις καθημερινές συνομιλίες.

Το εμπορικό όνομα χρησιμοποιείται στις εμπορικές συναλλαγές και συχνά περιέχει το κοινό όνομα. Αρκετά από τα εμπορικά ονόματα έχουν καθιερωθεί από τους ίδιους τους εμπόρους με σκοπό να κάνουν περισσότερο δημοφιλή και να μπορέσουν να προωθήσουν τα διάφορα είδη ξύλου.

Το βοτανικό όνομα είναι το επιστημονικό όνομα του ξύλου, είναι στη λατινική γλώσσα και καθορίζει τη βοτανική οικογένεια και το βοτανικό είδος του δέντρου από το οποίο προέρχεται το ξύλο.

Μερικά από τα κυριότερα είδη ξυλείας

Κοινό Όνομα

Εμπορικό Όνομα

Βοτανικό Όνομα

Ευρωπαϊκό πεύκο

Σουηδικό πεύκο

Pinus silvestris

Μαύρο πεύκο

Μαύρο πεύκο

Pinus nigra

Αμερικάνικο πεύκο

Pitch Pine

Pinus palustris

Ευρωπαϊκή ελάτη

Έλατο

Abies

Ευρωπαϊκή οξιά

Οξιά

Fagus sylvatica

Ευρωπαϊκή δρυς

Δρυς

Quercus

Καστανιά

Καστανιά

Castanea sativa

Ιρόκο

Ιρόκο

Chlorophora excelsa

Ερυθρελάτη

Έλατο

Pinea sp.

Σφένδαμος

Κελεμπέκι

Acer sp.