Το σαράκι στις ξύλινες κατασκευές

Σαρακι Ξυλινες Κατασκευες

Το σαράκι δεν είναι στην πραγματικότητα κάποιο έντομο αλλά μια ομάδα διαφόρων ειδών εντόμων που καταστρέφουν το ξύλο. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των εντόμων είναι ότι τρέφονται με το ξύλο.

Ουσιαστικά γεννούν τα αβγά τους στην επιφάνεια του ξύλου ή σε κάποια πτυχή του και όταν αυτά εκκολαφτούν τρέφονται από το ξύλο, μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξη τους γεννούν με την σειρά τους αβγά και ο κύκλος συνεχίζεται μέχρι την ολοκληρωτική καταστροφή του ξύλου.

Τα διάφορα έντομα που ονομάζουμε σαράκι χωρίζονται σε αυτά που προσβάλουν τα έπιπλα και αυτά που προσβάλουν τις ξύλινες κατασκευές.

Όπως είναι εύκολα κατανοητό οι περιπτώσεις προσβολής ξύλινων κατασκευών από σαράκι είναι αρκετά πιο σοβαρές, καθώς αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά υπάρχει κίνδυνος για εκτεταμένες ζημιές σε ολόκληρη την κατασκευή.

Τέλος θα πρέπει να γνωρίζετε ότι πολλές φορές η προσβολή από σαράκι δεν είναι εμφανής και εύκολα ανιχνεύσιμη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεπώς θα πρέπει να κάνετε έλεγχο σε κάθε υποψία που έχετε πριν το σαράκι εξαπλωθεί.